Sunday, August 2, 2015

അകലം.

നീ ഇലകൊഴിഞ്ഞ മരങ്ങളുടെ
തണലുതേടുന്നു.

ഞാൻ ശിശിരങ്ങൾ മോഹിച്ചു
തപസ്സുചെയ്യുന്നു.

നമുക്കിടയിൽ ചിലഋതുക്കൾ
എത്രയോവേഗം വരണ്ടുപോകുന്നു.

No comments:

Post a Comment

Your comments here