Sunday, August 16, 2015

സമകാലികരായ ചെമ്മരിയാടുകൾ.

ഇന്നു ഞാൻ,
നഗരത്തിന്റെ വരാന്തയിൽ
കമ്പളമില്ലാത്ത
ചെമ്മരിയാടുകളെ കണ്ടു.
കൂട്ടം തെറ്റിയതുകൊണ്ട്
ദാഹിച്ചു മരിക്കുമോ
എന്ന ഭയമില്ലാതെ
എല്ലാ ഉറവയിലുമവർ

നീരു തേടുന്നു.
ഏതു കിഴങ്ങിലും

വിശപ്പു കാണുന്നു.
ചുറ്റുമൊരു കൂട്ടം, 
കണ്ണിനോ കാഴ്ചക്കോ
കറുപ്പെന്നറിയാതെ,
കാതടപ്പിച്ച് കയ്യടിക്കുന്നു.
ഞാനുമതിലൊന്നായി
ആർത്തലക്കുന്നു.
മോടിയില്ലാത്തവർ
അന്തിവരാന്തയിൽ
ആർക്കും വേണ്ടാത്ത
വരികൾ വരയ്ക്കുന്നു.
കൂടലിനേക്കാൾ
കൂട്ടം തെറ്റിയ
എത്രയോ വരികൾ!

No comments:

Post a Comment

Your comments here