Monday, August 24, 2015

പതിവുകൾ എന്തിനാണ്?

നരച്ചപാടവീണ പുതപ്പിലേ-
ക്കുരുണ്ടിറങ്ങുന്ന കണ്ണീരിനിയും
പഴയൊരോർമ്മയുടെ
പാതിചിത്രമായ്
രാത്രികളെ
മുട്ടിവിളിക്കുന്നതെന്തിനാണ്?


ഓരോ തെരുവിന്റെ
അങ്ങേത്തലക്കലും,
അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന
ജനാലകൾക്കപ്പുറം
പിടഞ്ഞു നോക്കുന്ന
കണ്ണുകളുണ്ടാകുന്നതെന്തിനാണ്?

നമുക്കു ഭ്രാന്തിന്റെ
ചൂടകറ്റുവാൻ,
പുതപ്പുകൾക്കുള്ളിൽ
തളർന്നു വീഴുമ്പൊഴും
തീയിലേക്കിട്ട മനസ്സു തണുപ്പിക്കാൻ
ഇരുമ്പു കൂടുകൾക്കുള്ളിൽ പങ്കകൾ
വട്ടം ചുറ്റുന്നതെന്തിനാണ്?

നിനക്കു വീഞ്ഞിന്റെ
പുളിപ്പു രുചിക്കുവാൻ
മറവിയിട്ടു ഞാൻ
മധുരമാകുമ്പൊഴും
അടഞ്ഞുപോകുന്ന
പഴയ ഭരണിയിൽ
മുറിഞ്ഞ ഹൃദയങ്ങൾ എന്തിനാണ്? 

ഇരുട്ടു മുറിയിലെ
ശബ്ദമളന്നു നാം
അടന്നു മാറി  
പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പൊഴും,
ഒരേ ഇടർച്ചയുടെ
പനിനീരിറുത്തു നീ
പതിവുതെറ്റിയ
പിൻവിളി വിളിച്ചുകൊ-
ണ്ടോർമ്മയുടെ പതിവുകളോർ-
ത്തെടുത്തു കൊല്ലുന്നതെന്തിനാണ്?

No comments:

Post a Comment

Your comments here