Wednesday, September 2, 2015

കളിമണ്ണ്‍.

നീ തുഴയെറിഞ്ഞ 
നല്ല തോടുകളിൽ,
താരാട്ടിന്റെ
തള്ള മീനുകൾ
കളിമണ്ണുകൊണ്ടു വരച്ച
പെണ്ണിന്റെ സ്വർഗം.
പിറവിയിൽ
പൊക്കിൾക്കൊടി
പൊട്ടിമാറവേ,
മറുപാതിയെന്ന
മറുനിഴലിന്റെ
തണുപ്പു തന്ന
തണൽ നോവി-
ലമ്മ പിറക്കുന്നത്,
നിന്റെ കുഞ്ഞുചുണ്ടിലേ-
ക്കൊരു പാൽമഴക്കാല-
മൊഴുക്കുവാൻ മാത്രം.


(കടപ്പാട് : 'കളിമണ്ണ്‍' എന്ന ചലച്ചിത്രത്തോട്)

No comments:

Post a Comment

Your comments here