Friday, September 11, 2015

ആരോ പുകവലിക്കുന്നുണ്ട്.

ഓരോ ദിവസവും
അടുക്കളപ്പരപ്പിലെ
കരിപ്പുക ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ,
കരളിലിരുന്നു
നീറിയെരിയുന്നതാരാണ്?
ഓർമ്മയുടെ
ചങ്കു പൊട്ടിക്കാൻ
ഈ തകരക്കൂടിനുള്ളിലിരുന്നു
പുകവലിക്കുന്നതാരാണ്?

No comments:

Post a Comment

Your comments here