Sunday, September 13, 2015

നിനക്കെന്റെ ഉണർത്തുപാട്ട്.

ഓരോ അസ്തമയത്തിന്റെ
നിലവിളിയും പുതച്ചുകൊണ്ടാണ്
ഓരോ പകലും പിറക്കുക.
നിന്നിലേക്കു മാത്രം പൊഴിയുന്ന
നീലപ്പൂക്കളുടെ വസന്തമായാണ്,
ഈ പുലരിയെന്റെ കുഞ്ഞുപുതപ്പി-
ലേക്കൊരു സൂര്യനെയുണർത്തുക.

No comments:

Post a Comment

Your comments here