Sunday, September 6, 2015

മഷി പതിയാത്ത എന്തോ ഒന്ന്.

ഞാൻ വിശപ്പും
നീ വയറുമാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച്
ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
നീ അടിമയും
ഞാൻ ഉടമയുമാകുന്നതിലെ അന്തരം
ആ ചരിത്രം കൊണ്ടാണ്
നാമിനി എഴുതുക!

No comments:

Post a Comment

Your comments here