Sunday, September 6, 2015

നമ്മുടെ സ്വകാര്യം.

ആവർത്തനങ്ങളുടെ ഈ വഴി
നിന്നിലേക്ക്‌ മാത്രമാകുമ്പോൾ
ഞാൻ പുഴയും നീ കടലുമാകുന്നു.
നമുക്കിടയിൽ, വേലിയേറ്റമില്ലാത്ത
ഓർമ്മകളുടെ തീരവും..

No comments:

Post a Comment

Your comments here