Tuesday, September 8, 2015

ഇരുട്ടിലെ നിഴലുകൾ.

എന്റെ മുറിവുകളിൽ നിന്ന്
നിന്റെ ശമനങ്ങളിലേക്ക്
നമുക്ക് മറന്നുകളയാനാകാത്ത
രണ്ടു മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നു,
നമ്മിലേക്കൊഴിവായ നിഴലു-
കളിലെ ഏതോ നമ്മൾ..
No comments:

Post a Comment

Your comments here