Monday, September 28, 2015

മനസിൽ തോന്നിയത്.

ചുംബനമെച്ചിലാണെങ്കിൽ,
ചുംബിക്കുന്നവരുടെ ചുണ്ടോളം
ചീഞ്ഞുനാറുന്ന മറ്റെന്താണീ
ഭൂമിയിലുള്ളത്‌..?
(കടപ്പാട് : ചുംബനമെന്ന വാക്കും എച്ചിലെന്ന വാക്കും ചേർത്ത് ട്വിറ്റെറിൽ വന്ന ട്വീറ്റുകൾക്ക്)

No comments:

Post a Comment

Your comments here