Wednesday, September 9, 2015

മഴച്ചിത്രങ്ങളിൽ പതിയാത്ത ചിലത്.

ഓർമ്മയുടെ തുരുത്തുകൾ
വിചിത്രമാകുന്നത്
ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളുടെ
ഓർമ്മകൾ കൊണ്ടാണ്.
ചില മഴകൾ
ആകാശത്തു നിന്നു

മനസ്സിന്റെ കണ്ണീരു വറ്റിയ
മഴക്കുഴികളിലേക്കു പെയ്ത
തുലാമാസ രാത്രികളെ
ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ,
അരപ്പട്ടിണിയുണ്ട
രണ്ടു പെണ്‍മുഖങ്ങളും,
മുഴുപ്പട്ടിണി പുതച്ച
അമ്മയുടെ
ഇളം തവിട്ടുനിറമുള്ള
സാരിയുമാണോർ-
മ്മപ്പെടുത്തലുകൾ!


No comments:

Post a Comment

Your comments here