Tuesday, November 10, 2015

മറ്റെല്ലാം കറുപ്പാണ്.

നിന്റെ കണ്ണിലെ
കെടാറായ മെഴുകുതിരിയുടെ നിഴൽ
ഞാൻ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നു,
നമുക്ക് നമ്മെ വിഴുങ്ങുന്ന
പ്രേമത്തെക്കുറിച്ചു മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ മതി!

No comments:

Post a Comment

Your comments here