Saturday, November 14, 2015

പള്ളിക്കൂടത്തിൽ.

ഉച്ചനേരം കഞ്ഞിക്കു
നാം പകുത്ത
ഉണ്ടപ്പുളിയും
കല്ലനുപ്പും
കഥാപുസ്തകങ്ങളും
പിന്നെ നാലുവിട്ടുള്ള
ഓട്ടപ്പന്തയങ്ങളും തന്ന
കൂടലൊന്നും
ഇന്നോളം ഒരു കൂട്ടിലും
കൂട്ടുകൂടി കിട്ടിയില്ല കൂട്ടരേ..

No comments:

Post a Comment

Your comments here