Sunday, March 13, 2016

ഞാൻ പുഴു.

ചിലനേരങ്ങളിൽ ഞാൻ
കടലിലേയ്ക്കിറങ്ങി പോകുന്നു,
നിലാവുണ്ണാനില്ലാത്ത രാത്രികളെക്കുറിച്ച്
പരാതി പറയുന്ന കുയിലിനെ പോലെ
കൂവി മുറുകുന്നു,
ഒച്ചയില്ലാത്ത അലമാരിക്കുള്ളിൽ
ചത്തുകിടക്കുന്ന ചിതലിനെപ്പോലെ
പുത്തനുടുത്ത പല ദിവസങ്ങളിലും
കാൽതെറ്റി വീഴുന്നു,
പുഞ്ചിരിക്കാനറിയാതെ
പുറപ്പെട്ടുപോയ കാലങ്ങളെ
കരണ്ടുതിന്നു മടുക്കുന്നു!

No comments:

Post a Comment

Your comments here