Thursday, March 17, 2016

ഇരുട്ടിഴച്ചിൽ.

ഇരുട്ട്
ഇഴഞ്ഞു പോകുന്നൊരു പാമ്പാണ്,
വിചിത്രമായ വികാരങ്ങളുടെ പടമുരിയുന്ന
വാക്കുമാത്രമായി ഞാൻ
ഈ ഇരുട്ടിൽ
എന്തിനാണ് നിന്നെത്തേടുന്നത്?

No comments:

Post a Comment

Your comments here