Tuesday, March 22, 2016

ചെമ്പരത്തികൾ ചോര ചൂടുന്നു.

ഒരുതുള്ളി ചോരയിൽ
എന്തുണ്ട്?
പിടിവിട്ടുപോയൊരു പെണ്ണിന്റെ നെഞ്ചിലെ
പുകക്കുഴൽ തുപ്പിയ കന്യക മയങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്!

No comments:

Post a Comment

Your comments here