Sunday, March 6, 2016

ഒച്ചുകൾ.

നിനക്കു നടക്കാൻ
ഞാൻ എന്നിലേക്കൊരു വഴിവെട്ടും,
അതുവഴി നടന്ന്
ആരുമറിയാത്തൊരു നഗരത്തിൽ
നാമെത്തപ്പെടും,
അന്നു നീ ചോദിക്കും,
നീ വയറ്റിൽ
ഒരു പുരാതന നഗരത്തെ
ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്?
അപ്പോൾ നമുക്ക്
പുറന്തോടു പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ്,
പതിയെ ഇഴയുന്ന ഒച്ചുകളാവാം,
മെഴുക്കുള്ള ശരീരം കൊണ്ട്
ഒളിച്ചിരിക്കാൻ
ഒരു പുരാതന നഗരം വരയ്ക്കാം,
ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന
ശൂന്യമായൊരു നഗരം!

No comments:

Post a Comment

Your comments here