Sunday, March 6, 2016

നീ.

ചില മനുഷ്യർക്കു പേരില്ല,
പല പൂക്കളും
അവരുടെ കലമ്പലുകൾക്കു മേലേ
എന്തോ ഒന്നു വരച്ചു പോകും,
എത്ര മറന്നാലും
പകലുകളെ ഉദിപ്പിച്ച്,
ആ ചിലർ,
വിരഹം പോലെ എന്തോ ഒന്നു പറയും!

No comments:

Post a Comment

Your comments here