Monday, March 7, 2016

രണ്ടു മുനമ്പുകൾ.

ശൈത്യകാലത്തിൽ നീ നഗ്നനായി നടക്കുന്നത് കണ്ട് എനിക്കു കുളിർന്നു,
സത്യത്തിന്റെ ഉടൽ തുറന്നടിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്നു പറഞ്ഞു നീ തീ കാഞ്ഞു.
നീതിയെ കൊല്ലുന്ന നിങ്ങൾ എനിക്കു മരണം തന്നാലും,
കണ്ണുപോയവൻ നാവറുക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് രണ്ടു മുനമ്പുകൾ ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടില്ല!

No comments:

Post a Comment

Your comments here