Sunday, March 6, 2016

മടിപിടിച്ചു ചെയ്യാതിരുന്നത്.

തിരയാൻ,
തിളച്ചാറി
മണ്ണു പറ്റിയ
ഓർമ്മക്കുറ്റികളിൽ,
നേർത്ത വിരലുകൾ കൊണ്ട്‌
കൊതിയോടെ ഒരുമ്മ കൊടുത്താൽ പോരേ?

No comments:

Post a Comment

Your comments here