Wednesday, March 2, 2016

ഭാര്യയുടെ കുടുംബകാര്യം.

നീ മദ്യപിക്കുമ്പോൾ
ഞാൻ
പാറാവുകാരി,
ഇടിച്ചും പിഴിഞ്ഞും
സത്തെടുത്ത ചണ്ടി പോലെ
വിവർണ്ണമായ കണ്ണുകൾകൊണ്ട്
കറി വിളമ്പുന്ന
അടുക്കളക്കാരി,
അമർഷങ്ങളില്ലാതെ
അടങ്ങിയൊതുങ്ങുന്ന
അടിമ,
വിരൽത്തുമ്പിൽ
വിധിപോലെ കണ്ണീരിറ്റിച്ചുകൊണ്ട്
രാവോളം ചിരിക്കുന്ന
അമ്മ,
മെരുങ്ങി മെരുങ്ങി
മെരുക്കത്തിൽ മുൻപിൽ കെട്ടിയ
നല്ല മൃഗം!

2 comments:

Your comments here