Sunday, March 6, 2016

പെൺതോടുകൾ.

പെണ്ണ പെണ്ണിനെ കൊത്തും
വർണ്ണക്കടലാസൊട്ടിയ
അടഞ്ഞ വാതിലിനു പിന്നിൽ,
പെണ്ണിനു മാത്രമാറിയുന്നൊരു
ഒളിച്ചുകളിയാണത്‌!

No comments:

Post a Comment

Your comments here