Sunday, June 12, 2016

ഉള്ളിൽ.

ഇല കൊഴിയുന്നു!
ആകാശത്തേയ്ക്കു തുറന്നുവച്ച
ഹുക്കയിൽ നിന്ന
കണ്ണിൽ പുക നിറയുന്നു,
മഴ വീണ മരുഭൂമി പോലെ
വിഷാദം പൊള്ളുന്ന,
ഒരു നിറവുമില്ലാത്ത
വൈകുന്നേരങ്ങൾ
പകലിനെ വിഴുങ്ങി 

വെറുതേ പ്രണയിക്കുന്നു...

No comments:

Post a Comment

Your comments here