Wednesday, August 24, 2016

മഴയിടം.

മഴയുണ്ടോ അവിടെ?
പകൽച്ചൂരിൽ
ഉഷ്‌ണത്തിന്റെ ഇലത്തോപ്പുകളെ
ഓർമ്മയുടെ വിയർപ്പുമണം കൊണ്ടുമൂടുന്ന
നിന്റെ തോളോടു ചേർന്ന്
ഇന്നും മഴയുണ്ടോ അവിടെ?

No comments:

Post a Comment

Your comments here